Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zoznam navrhnutých kandidátov na dekana fakulty

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 

na základe ustanovenia článku 13a ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zverejňujem zoznam navrhnutých kandidátov na dekana fakulty:

 

 1.    prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

 

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

predseda Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty