Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zoznam študentov na magisterské štátne skúšky

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na magisterské štátne skúšky v akademickom roku 2018/2019 je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení sa do systému/.