Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Profil Katedry RaCP

Katedra rímskeho a cirkevného práva sa vedecky a pedagogicky zameriava najmä na klasické právnické predmety - Rímske právo a Kánonické právo.

Členovia katedry sa podieľajú na riešení viacerých vedeckých projektov.

Na katedre tiež sídli redakcia medzinárodného vedeckého časopisu Orbis Iuris Romani.