Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry RaCP

 

  • Kánonické právo I
  • Kánonické právo II

Harmonogram KP I a II

  • Dejiny cirkevného práva I
  • Dejiny cirkevného práva II

Harmonogram DCP I a II

  • Konfesné právo

Harmonogram Konfesné právo

  • Právnická latinčina I
  • Právnická latinčina II
  • Právnická latinčina III - seminár k justiniánskym Inštitúciám

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais