Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vyučované predmety Katedry RaCP

 • Rímske právo I
 • Rímske právo II
 • Seminár z rímskeho vecného práva
 • Seminár z rímskeho rodinného práva
 • Seminár z rímskeho záväzkového práva
 • Seminár z rímskeho dedičského práva
 • Die Grundlagen des römischen Privatrechts
 • Roman Law of Succession
 • Kánonické právo I
 • Kánonické právo II
 • Dejiny cirkevného práva I
 • Dejiny cirkevného práva II
 • Konfesné právo
 • Religious freedom cases at the European Court of Human Rights
 • Právnická latinčina I
 • Právnická latinčina II
 • Právnická latinčina III - seminár k justiniánskym Inštitúciám

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 

Otázky na skúšku z rímskeho práva I.

DCP I a II (okruhy otázok)

KP I a II (okruhy otázok)

Konfesné právo (okruhy otázok)