Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vyučované predmety Katedry RaCP

 • Rímske právo I
 • Rímske právo II

Program prednášok Rímske právo II LS 2017/18 denné štúdium

Program prednášok Rímske právo II LS 2017/18 externé štúdium

 Otázky na skúšku Rímske právo II

 • Seminár z rímskeho vecného práva
 • Seminár z rímskeho rodinného práva
 • Seminár z rímskeho záväzkového práva
 • Seminár z rímskeho dedičského práva
 • Die Grundlagen des römischen Privatrechts
 • Roman Law of Succession

 

 • Kánonické právo I
 • Kánonické právo II

Harmonogram KP I a II

 • Dejiny cirkevného práva I
 • Dejiny cirkevného práva II

Harmonogram DCP I a II

 • Konfesné právo

Harmonogram Konfesné právo

 • Religious freedom cases at the European Court of Human Rights

 

 • Právnická latinčina I
 • Právnická latinčina II
 • Právnická latinčina III - seminár k justiniánskym Inštitúciám

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais