Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
07.02.2023

Oznamy k štátnym skúškam a záverečným prácam

ŠTÁTNE SKÚŠKY, OBHAJOBY (akad. rok 2022/2023)

Odo dňa 13. februára 2023 je v účinnosti Pokyn dekana č. 2/2023 k zabezpečeniu výučby v letnom semestri akademického roka 2022/2023:
Pokyn dekana č. 2/2023 k zabezpečeniu výučby v letnom semestri akademického roka 2022/2023
 
V ZS ak. roka 2022/2023 bol odo dňa 15. septembra 2022 v účinnosti Pokyn dekana č. 7/2022 k zabezpečeniu výučby v zimnom semestri akademického roka 2022/2023:
Pokyn dekana č. 7/2022 k zabezpečeniu výučby v zimnom semestri akademického roka 2022/2023

 

Termíny štátnych skúšok, vrátane opravných termínov, obhajob, vrátane náhradného termínu na odovzdanie práce pre ak. rok 2022/2023:

 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 6/2022 k zápisu tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2022/2023 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2023/2024

Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2023 k odovzdávaniu záverečných prác obhajovaných v akademickom roku 2022/2023

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že rektor Trnavskej univerzity v Trnave vydal novú smernicu č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorá ruší predchádzajúci predpis k písaniu záverečných prác: smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

 
Predpisy rektora univerzity a dekana fakulty k písaniu záverečných prác a príslušné formuláre nájdete TU: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace

   
* Záverečné práce je možné tlačiť obojstranne.

Prajeme veľa úspechov

 

Prihláška na 1. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na opravný termín štátnej skúšky 2022/2023 nájdete tu:

Prihláška na 1. opravný termín štátnej skúšky

Prihláška na 2. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na 2. opravný termín štátnej skúšky 2022/2023 nájdete tu:

Prihláška na 2. opravný termín štátnej skúšky