Skočiť na hlavný obsah

Základné informácie

fakulta

Dekanka fakulty
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekan.prf [at] truni.sk, andrea.olsovska [at] truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.11.2019 do 31.10.2023

Prodekani fakulty
Mgr. Petra Janeková (momentálne neprítomná)
petra.janekova [at] truni.sk
prodekanka pre vzdelávanie
adresa pre študijnú agendu: dekan.prf [at] truni.sk, andrea.maskova [at] truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.3.2020 do 29.2.2024

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
ingrid.lanczova [at] truni.sk, inge.lanczova [at] gmail.com
prodekanka pre vzdelávanie
Funkčné obdobie: od 1.11.2021 do 31.10.2025

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.
marianna.novotna [at] gmail.com
prodekanka pre vedu, legislatívu a doktorandské štúdium
Funkčné obdobie: od 1.3.2020 do 29.2.2024

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
michaela.moravcikova [at] truni.sk
prodekanka pre rozvoj
Funkčné obdobie: od 6.4.2020 do 5.4.2024

Mgr. Peter Mészáros, PhD.
peter.meszaros [at] truni.sk
prodekan pre zahraničné vzťahy
Funkčné obdobie: od 1.7.2020 do 30.6.2024

Tajomník fakulty
Ing. Soňa Halánová
sona.halanova [at] truni.sk
Tel.: (421) 33 59 39 603

Sekreteriát dekana
Mgr. Eva Havavková
e-mail: prf [at] truni.sk
Tel: (421) 33 59 39 601, (421) 905 587 784

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
viktor.krizan [at] truni.sk
miestnosť č. 322

Kontaktná adresa
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Prehľad zásadných informácií o štúdiu na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave - Sprievodca štúdiom na akademický rok 2023/2024