Skočiť na hlavný obsah

Vedecká rada

 

PREDSEDNÍČKA:

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof., občianske právo   

 

INTERNÍ ČLENOVIA:

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., pracovné právo           

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., obchodné právo                   

prof. JUDr. PhDr. Mgr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA, teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., trestné právo               

prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD., občianske právo                

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., teória a dejiny štátu a práva                      

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., správne právo            

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD., pracovné právo

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., pracovné právo                       

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., teória a dejiny štátu a práva       

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., medzinárodné právo              

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., teológia 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., obchodné právo                        

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., pracovné právo

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., trestné právo                    

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD., teória a dejiny štátu a práva   

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., európske právo                       

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., PhD., teória a dejiny štátu a práva                    

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., obchodné právo               

 

EXTERNÍ ČLENOVIA:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., trestné právo

dekan, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta                    

prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc., správne právo

prodekan, Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta

JUDr. Anton Jaček

predseda, Krajský súd v Trnave                     

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., európske právo

dekan, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta   

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., teória práva

dekan, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta           

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M., medzinárodné právo

dekanka, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., občianske právo

rektor, Univerzita Komenského v Bratislave                 

prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., obchodné a finančné právo

dekan, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta             

prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., teória a dejiny štátu a práva

dekan, Univerzita  M. Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

  

V Trnave  20. 3. 2024

 

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty v znení účinnom od 1. 9. 2023