Skočiť na hlavný obsah

Oddelenia a sekretariáty

Vedenie fakulty - tajomník

Ing. Soňa Halánová
sona.halanova [at] truni.sk
+421 335939603

 

Personálne oddelenie

Ing. Jana Bohdanová
jana.bohdanova [at] truni.sk
+421 335939611

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Dagmar Uhlíková
dagmar.uhlikova [at] truni.sk
+421 335939604

 

Oddelenie IS

Ing. František Hanušiak
frantisek.hanusiak [at] truni.sk
+421 335939650

 

Študijné oddelenie

Mgr. Andrea Mašková
andrea.maskova [at] truni.sk
Vedúca študijného oddelenia
+421 335939614

Ing. Miroslava Bošnáková
miroslava.bosnakova [at] truni.sk
+421 335939606

Ing. Miriam Tatičová
miriam.taticova [at] truni.sktabindex="-1"
+421 335939617

Oľga Sedláková
olga.sedlakova [at] truni.sk
+421 335939618

 

Oddelenie pre vedu a výskum

Daniela Brestovanská
daniela.brestovanska [at] truni.sk
+421 335939605

Martina Miškolciová
martina.miskolciova [at] truni.sk
+421 335939625

 

Knižnica

Mgr. Zuzana Dudová
zuzana.dudova [at] truni.sk
+421 335939652

Viera Čambálová
viera.cambalova [at] truni.sk
Knihovník - kategorizácia EPCA
+421 335939655

 

Sekretariát dekana, katedier a ústavov

Mgr. Zuzana Svobodová
prf [at] truni.sk
Dekanát a sekretariát ústavov Právnickej fakulty:

 • Ústav klinického vzdelávania
 • Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií
 • Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

+421 335939601

Jarmila Hercegová
jarmila.hercegova [at] truni.sk
Sekretariát katedier Právnickej fakulty:

 • Katedra občianskeho a obchodného práva
 • Katedra teórie práva a ústavného práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra dejín práva

+421 335939626

Katarína Cviková
katarina.cvikova [at] truni.sk
Sekretariát katedier Právnickej fakulty:

 • Katedra rímskeho a cirkevného práva
 • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
 • Katedra trestného práva a kriminológie
 • Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

+421 335939612