Skočiť na hlavný obsah

Grémium fakulty

Dekanka fakulty

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof.
dekan.prf [at] truni.sk, marianna.novotna [at] truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.11.2023 do 31.10.2027


Prodekani fakulty

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
ingrid.lanczova [at] truni.sk, inge.lanczova [at] gmail.com
prodekanka pre vzdelávanie
adresa pre študijnú agendu: dekan.prf [at] truni.sk, andrea.maskova [at] truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.12.2023 do 31.10.2027

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
zuzana.adamova [at] truni.sktabindex="-1"
prodekanka pre doktorandské štúdium, rigorózne konanie a celoživotné vzdelávanie
Funkčné obdobie: od 1.12.2023 do 31.10.2027

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
andrea.olsovska [at] truni.sk
prodekanka pre rozvoj a vnútorný systém kvality
Funkčné obdobie: od 1.12.2023 do 31.10.2027

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
michaela.moravcikova [at] truni.sk
prodekanka pre zahraničné vzťahy
Funkčné obdobie: od 1.12.2023 do 31.10.2027

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
viktor.krizan [at] truni.sk
prodekan pre vedu, výskum a legislatívu
Funkčné obdobie: od 15.3.2024 do 31.10.2027


Tajomník fakulty

Ing. Soňa Halánová
sona.halanova [at] truni.sk
Tel.: (421) 33 59 39 603