Skočiť na hlavný obsah

Akreditované študijné programy/odbory

Prehľad priznaných práv
udeľovať príslušné akademické tituly
absolventom študijných programov v študijnom odbore PRÁVO
od akad. roka 2022/2023

 

Stupeň vysokoškolského štúdia / udeľovaný akademický titul

Názov študijného programu

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia (vyjadrená v akad. rokoch)

Jazyk uskutočňovania

1.  Bc.

Právo

denná

3

slovenský

1.  Bc.

Právo

externá

4

slovenský

2.  Mgr.

Právo

denná

2

slovenský

2.  Mgr.

Právo

externá

3

slovenský

3.  PhD.

Pracovné právo

denná

3

slovenský

3.  PhD.

Pracovné právo

externá

4

slovenský

3.  PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

externá

4

slovenský, anglický

3.  PhD.

Trestné právo

denná

3

slovenský

3.  PhD.

Trestné právo

externá

4

slovenský

3.  PhD.

Občianske právo

denná

3

slovenský

3.  PhD.

Občianske právo

externá

4

slovenský

 

Zosúladenie študijných programov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore právo a 3. stupňa VŠ v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 30. 6. 2022.

Zosúladenie študijných programov 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore právo bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 16. 5. 2022.

  
Bližšie informácie nájdete TU
 

 

Prehľad priznaných práv
uskutočňovať habilitačné konania a inauguračné konania
v študijnom odbore PRÁVO v odboroch HIK
od akad. roka 2022/2023

 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania (HIK)

Udeľovaný vedecko-pedagogický titul

Pracovné právo

docent, profesor

Teória a dejiny štátu a práva

docent, profesor

Trestné právo

docent, profesor

Občianske právo

docent, profesor

  
Bližšie informácie nájdete TU