Skočiť na hlavný obsah

Simulované súdne spory a legislatívne procesy

Tlačová správa s preklikom na súbor tu: https://iuridica.truni.sk/oznamy/tlacova-sprava-z-jessup-washington-tim-pf-tu-v-top-20-v-pisomnej-casti-najlepsi-individualny

 

Postup študentov do semifinále na All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition v Ľubľane, november 2022 (Ivan Vu Nhu, Patrik Ondrejech, Simona Perečinská)

Účasť študentov na Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, European Friendly, Budapešť, marec 2022 (Patrik Ondrejech, Viliam Michalík, Adriana Slezáková)

JESSUP

Študenti Martin Jozef Ferenc, Marek Nekoraník a Timotej Práznovský vyhrali 1. miesto česko-slovenského kola Rímskoprávneho moot courtu, apríl 2022
https://karolinum.cz/casopis/pravnehistoricke-studie/aktualni-cislo

rimskop

Účasť študenta Patrika Ondrejecha na CONSIMIUM (Simulovaná rada EÚ) v Bruseli, kde reprezentoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave a Slovensko.
Na základe nominácie Právnickou fakultou bol študent na podujatie vybratý Slovenskou rektorskou konferenciou. Kritériami výberu boli napr. zásluhovosť, rečnícke, prezentačné a komunikačné zručnosti („soft skills“), znalosť aspoň dvoch úradných jazykov EÚ a dobrá úroveň anglického jazyka, záujem o záležitosti EÚ a orientácia v problematike a i., január 2023

consimium

Účasť študentov na Helga Pedersen Moot Court, Tbilisi, február 2023 (Tatiana Fenušková, Martin Balega, Radka Karellová)

new

Účasť študentov na Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, European Friendly, Budapešť, marec 2022 (Patrik Ondrejech, Viliam Michalík, Adriana Slezáková) a online kole Jessup Washington DC 2022. TRUNI JESSUP TEAM 2022 získal v Budapešti cenu Spirit of the Friendly Award. Táto cena je každoročne udeľovaná tomu tímu, ktorý si získa sympatie všetkých účastníkov za najlepšie reprezentovanie hodnôt súťaže.

online jessup washington

Postup tímu v zložení Petra Straková, Patrik Ondrejech, Tatiana Manďáková a Martin Balega do semifinále CEEMC Budapest, máj 2022

Budapest

Študenti Sebastián Gonda, Simona Perečinská, Ivan Vu Nhu, Petra Straková a Patrik Ondrejech sa umiestnili na 6. mieste z 19. tímov na JESSUP European Friendly v Ženeve (marec 2023).

Fotografia je zo stretnutia s p. veľvyslancom na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve.

zeneva

Historický úspech našich študentov v USA: 8. miesto v JESSUP

jesupp

Tím v zložení Simona Perečinská, Petra Straková, Patrik Ondrejech, Ivan Vu Nhu a Sebastián Gonda, pod odborným vedením doktora Ivana Novotného z Katedry medzinárodného a európskeho práva, získal historicky najlepší úspech v histórii všetkých tímov zo Slovenska v súťaži JESSUP vo Washingtone D.C.

Na záverečnej ceremónii získali naši skvelí študenti celkové 8. miesto za najlepšiu písomnú časť súťaže.

V tvrdej konkurencii porazili v písomnej argumentácii aj univerzity ako Harvard či Yale.

TLAČOVÁ SPRÁVA

27. 4. 2023 sa na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej uskutočnilo česko-slovenské kolo súťaže Rímskoprávny moot court. Tím Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zložení: Denisa Oravcová, Adam Konušik a Juraj Letovanec, získal vynikajúce 2. MIESTO.

rp-moot

Tím z našej fakulty v zložení: Ema Ďuďáková, Oliver Čuba, Šimon Mišurda a Martin Pogádl sa zúčastnil CEEMC mootcourtu z Európskeho práva v slnečnom Dubrovniku. 

dubrovnik

intern

 

inter

jessup

nacvik

ankara

cjeu

helga

jessup

sports

Report