Skočiť na hlavný obsah

Spoločenská misia

Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave majú možnosť vybrať si predmety, ktoré sú prospešné pre spoločnosť vďaka aktivitám, ktoré na nich vykonávajú.

Napríklad na predmete Ochrana práv seniorov riešia študenti nielen právne otázky, ale tiež demonštrujú svoje skutky, ktorými pomohli seniorom.

ochrana

2

3

4

5

Študenti si môžu vybrať ďalšie aktivitové predmety ako napr. Klinika ľudskosti právnika, Ochrana detí pred násilím či Domáce a rodovo podmienené násilie.

Tiež sa môžu zapojiť do fakultatívnych aktivít, smerujúcich k naplneniu cieľov spoločenskej misie, napr. stážou v organizácii Zvierací ombudsman, účasťou na zbierkach a dobročinných aktivitách a i.

zbierka