Skočiť na hlavný obsah

Spolupráca s inými inštitúciami

Predstavitelia Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
podpísali zmluvy o spolupráci
s nasledovnými inštitúciami: 

 • Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
 • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
 • Najvyšší súd SR
 • Krajský súd v Trnave
 • Okresný súd v Trnave
 • Centrum právnej pomoci
 • Justičná akadémia SR Pezinok
 • Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.
 • Národný bezpečnostný úrad
 • OZ Kovo
 • Mesto Brezno
 • Mesto Trnava
 • Mesto Piešťany
 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Ochrana slovenských spotrebiteľov Banská Bystrica
 • Predseda vlády SR
 • Labour Law Association
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Slovenská asociácia európskych štúdií
 • Centrum Slniečko
 • Slovenský olympijský športový výbor
 • Divadlo Jána Palárika v Trnave
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • Zvierací ombudsman
 • Občan, demokracia a zodpovednosť
 • Slovenský zväz spracovateľov mäsa
 • Únia podnikových právnikov SR
 • Slovenská advokátska komora
 • Potravinárska komora Slovenska
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
 • Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s.r.o.
Spolupráca s inými inštitúciami sa napĺňa aj prostredníctvom členstva v:
Komisia pre právnické vzdelávanie
 
podakovanie
spol
 

Príklady prednášok našich študentov na stredných školách. 

V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce kontaktujte vedenie fakulty.