Skočiť na hlavný obsah

Katedry

katedry

 
Jarmila Hercegová

č. dverí: 205
e-mail:   jarmila.hercegova [at] truni.sk
Tel.: +421 33/5939 626

  • Katedra občianskeho a obchodného práva
  • Katedra teórie práva a ústavného práva
  • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
  • Katedra historického práva a právnej metodológie
  • Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

Katarína Cviková

č. dverí: 204
e-mail:   katarina.cvikova [at] truni.sk
Tel.: +421 33/5939 612

  • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
  • Katedra trestného práva a kriminológie
  • Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
  • Ústav klinického vzdelávania
  • Ústav duševného vlastníctva, technológií a produktového práva