Skočiť na hlavný obsah

Katedry

katedry

 
Mgr. Zuzana Svobodová

č. dverí: 207
e-mail:   prf [at] truni.sk
Tel.: +421 33/5939 601

 • Ústav klinického vzdelávania
 • Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií
 • Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

Jarmila Hercegová

č. dverí: 205
e-mail:   jarmila.hercegova [at] truni.sk
Tel.: +421 33/5939 626

 • Katedra občianskeho a obchodného práva
 • Katedra teórie práva a ústavného práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra dejín práva

Katarína Cviková

č. dverí: 204
e-mail:   katarina.cvikova [at] truni.sk
Tel.: +421 33/5939 612

 • Katedra rímskeho a cirkevného práva
 • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
 • Katedra trestného práva a kriminológie
 • Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva