Skočiť na hlavný obsah

Členovia Katedry TPaK

Vedúca katedry:

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

m. č.: 301, tel. č.: 033/59 39 631
e-mail: eva.szabova [at] truni.sk, evaszabovapftu [at] gmail.com

Profesijný profil

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Szabová Eva

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Szabová Eva

 

Tajomník katedry:

JUDr. Štefan Zeman, PhD.

m. č.: 111, tel. č.: 033/59 39 621
e-mail: stefanzemanpftu [at] gmail.com

Profesijný profil

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Zeman Štefan

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Zeman Štefan

 

Ďalší členovia katedry:

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

m. č.: 326, tel. č.: 033/59 39 630
e-mail: ivan.simovcek [at] truni.sk

Profesijný profil

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Šimovček Ivan

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Šimovček Ivan

 

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

m. č.: 302, tel. č.: 033/59 39 632
e-mail: adrian.jalc [at] truni.sk

Profesijný profil

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Jalč Adrián

PF TU_VPCH_celkový prehľad Jalč Adrián

 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

m. č.: 302, tel. č.: 033/59 39 632
e-mail: deset.milos [at] gmail.com
Profesijný profil

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Deset Miloš

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Deset Miloš

 

JUDr. Karin Vrtíková, PhD.

m. č.: 303, tel. č.: 033/59 39 633
e-mail: kvrtikova [at] gmail.com

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Vrtíková Karin

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Vrtíková Karin

 

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

m. č.: 302, tel. č.: 033/59 39 632
e-mail: pkovac [at] gmail.com

 

Externí členovia katedry:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

m. č.: 326, tel. č.: 033/59 39 630
e-mail: jozef.zahora [at] truni.sk

 

doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

m. č.: 303, tel. č.: 033/59 39 633
e-mail: jan.santa [at] genpro.gov.sk

 

PhDr. Radoslav Škvrnda

email: radulo [at] gmail.com

 

Doktorandi:

JUDr. Ivana Mokrá

m. č.: 8, tel. č.: 033/59 39 658
e-mail: mokra.ivana [at] gmail.com

 

Koordinátor pre študentskú vedeckú činnosť:

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

m. č.: 301, tel. č.: 033/59 39 631
e-mail: eva.szabova [at] truni.sk, evaszabovapftu [at] gmail.com

 

Študentská vedecká pomocná sila:

Bc. Nina Kelemenová

Matej Pevný