Skočiť na hlavný obsah

Členovia Katedry PPaPSZ

Adresa: Kollárova 10, 918 43 Trnava

m. č.: 205, 320, 321, 322  Tel.: 033/59 39 645 - 647

 
Vedúci katedry:
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

 

Členovia katedry:
 
Profesori:
 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
miestnosť: 320
e-mail: hbarancova [at] post.sk
 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
miestnosť: 207
e-mail: andrea.olsovska [at] truni.sk
 
Docenti:
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
miestnosť: 322
e-mail: milos.lacko [at] gmail.com
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
miestnosť: 322

e-mail: viktor.krizan [at] truni.sk
 
Odborní asistenti:
 
JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
email: katarina1.fedorova [at] gmail.com 
miestnosť: 321a
 
  
Interní doktorandi:
 
JUDr. Ing. Daniel Molnári, PhD., LL.M.
email: molnari.daniel [at] gmail.com
 
Mgr. Marianna Leontiev
email: marianna.leontiev [at] tvu.sk
 
Externí spolupracovníci:
 
JUDr. Lucia Váryová, PhD.
email: 
 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
email:
 
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD.
email: 
 
 
Sekretariát katedry:
 
Sekretárka: Jarmila Hercegová
miestnosť: 205 (2. poschodie)
e-mail: jarmila.hercegova [at] truni.sk
Telefón: +421 33/59 39 626
Adresa: Kollárova 10, Trnava