Skočiť na hlavný obsah

Členovia Katedry HPaPM

Adresa: Kollárova 10, 918 43 Trnava

Korešpondenčná adresa: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava                                                                                                       
Vedúci katedry:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA

Tajomník katedry:

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

Členovia katedry:

prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., PhD., LL.M., MA

životopis

CV in English

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Gábriš Tomáš

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Gábriš Tomáš

Publikácie a ohlasy do mája 2019 Neskoršie publikácie a ohlasy sú na stránke knižnice.

miestnosť č. 114
telefón: 033 59 39 609
e-mail: tomas.gabris [at] truni.sk

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD.

životopis

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Laclavíková Miriam

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Laclavíková Miriam

Výber z publikačnej činnosti

miestnosť č. 110
telefón: 033 59 39 624
e-mail: miriam.laclavikova [at] truni.sk

doc. JUDr. PhDr. Adriana Pollák, PhD.

životopis

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Švecová Adriana

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Švecová Adriana

miestnosť č. 305
telefón: 033 59 39 659
e-mail: asvecova [at] truni.sk

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.
asvecova [at] truni.sk ()

životopis

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Vyšný Peter

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Vyšný Peter

miestnosť č. 111
telefón: 033 59 39 622
e-mail: peter.vysny [at] truni.sk  petervysny [at] hotmail.com  

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

životopis

CV in English

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Lanczová Ingrid

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Lanczová Ingrid

miestnosť č. 218
telefón: 033 59 39 622
e-mail: inge.lanczova [at] gmail.comstyle="font-size: 13.008px;"

Externí spolupracovníci:

JUDr. Patrik Hrbek

telefón: 0911090490

e-mail: hrbek [at] olympic.sktarget="_blank"

JUDr. Monika Martišková, PhD., LL.M

e-mail: nika.martiskova [at] gmail.com

JUDr. PhDr. Marek Prudovič


e-mail: marek [at] prudovic.sk
tel.č.: 0911 765 075

životopis

CV in English

JUDr. Jozef Kolárik, PhD.

miestnosť č. 114
telefón: 033 59 39 609
e-mail: jozef.kolarik [at] gmail.com

JUDr. Jakub Löwy, PhD., LLM

e-mail: jakub.lowy [at] truni.sk

Doktorandi v externej forme štúdia:

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
JUDr. Andrea Císarová
JUDr. PhDr. Marek Prudovič
JUDr. Adrián Gajarský
JUDr. Marek Morochovič
Mgr. Michal Tomin

Pomocné študentské vedecké sily (,,POMVEDi“) pre LS ak. roka 2023/2024:

Kristína Pastierová
Samuel Gräczer
Ondrej Kobyda
Ľuboš Búžik
 

Sekretárka katedry:

Jarmila Hercegová
miestnosť č. 205
telefón: 033 59 39 626
e-mail: jarmila.hercegova [at] truni.skrel="noopener" target="_blank"