Skočiť na hlavný obsah

Publikácie

 

Pramene práva v Československu v období ľudovej demokracie 1948-1960

Miriam Laclavíková, Ingrid Lanczová

Učebný text je výstupom grantu KEGA č. 003TTU-4/2023 Pramene práva v období ľudovej demokracie a socializmu (1948 - 1989) – tvorba vysokoškolských učebníc a rozvíjanie zručností práce s právnymi predpismi

ČÍTAŤ

 

Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus

Miriam Laclavíková, Viera Záteková-Valková

(československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia)

ČÍTAŤ

 

Právno-historické trendy a výhľady VII.

Adriana Švecová, Ingrid Lanczová, Adrián Gajarský (eds.)

Zborník je výstupom z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni „REFORMY V PRÁVE, JUSTÍCII A VEREJNEJ SPRÁVE“, konaného v dňoch 29. až 30. septembra 2022 v Trnave

ČÍTAŤ

 

Právno-historické trendy a výhľady VI.

Adriana Švecová, Ingrid Lanczová, Adrián Gajarský (eds.)

Publikácia je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0018/19 Renesancia zabudnutých a znovuobnovených inštitútov dedičského práva na Slovensku

ČÍTAŤ

 

Právno-historické trendy a výhľady V.

Adriana Švecová, Ingrid Lanczová (eds.)

Periodicky vydávaný zborník s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. septembra 2020 v Trnave pod názvom 70. výročie Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí uskutočnenej v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020 na tému ,,Právna politika a legislatíva“

ČÍTAŤ

 

Právno-historické trendy a výhľady IV.

Miriam Laclavíková – Peter Vyšný (eds.)

Periodicky vydávaný zborník s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 20. – 21. septembra 2018 v Trnave pod názvom Štát a právo v prevratových súkoliach času uskutočnenej v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2018 „Právny štát – medzi vedou a umením“

ČÍTAŤ

 

Právnohistorické trendy a výhľady III.

Štefan Siskovič, Ingrid Lanczová, Monika Martišková (eds.)

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie "The Key-Stone of Discrimination and the Impact of Its Manifestations on the Selected Groups of Population", konanej dňa 9. novembra 2017 v Trnave

ČÍTAŤ

 

Právno - historické trendy a výhľady II.

Peter Vyšný – Štefan Siskovič (eds.)

Periodicky vydávaný zborník obsahujúci okrem iného aj príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22-23. septembra 2016 v Trnave pod názvom „Trnavské právnické dni 2016, Nová Európa – výzvy a očakávania“

ČÍTAŤ

 

Právno - historické trendy a výhľady I.

Peter Mosný – Miriam Laclavíková (eds.)

Periodicky vydávaný zborník obsahujúci aj príspevky z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie konanej 9. novembra 2015 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci výzvy Ministerstva školstva SR „Týždeň vedy a techniky"

ČÍTAŤ

 

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

Adriana Švecová (ed.)

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 31. mája - 1. júna 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

ČÍTAŤ