Skočiť na hlavný obsah

Členovia ústavu

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
(poverená vedením Ústavu na obdobie do výberového konania)
predmety: Stáž - Najvyšší súd SR, Stáž - Najvyšší správny súd SR, Stáž - Úrad pre verejné obstarávanie, Stáž - Zvierací ombudsman (junior stáž), Stáž - Zvierací ombudsman (senior stáž)
miestnosť: 218
e-mail: inge.lanczova [at] gmail.com
            ingrid.lanczova [at] truni.sk
profesionálny životopis

Tajomník

Ing. Lenka Klimentová, PhD.
predmety: Ekonomika pre právnikov, Všeobecná ekonomická teória, Základy manažmentu pre právnikov
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: lkliment [at] truni.sk 
profesionálny životopis

Mgr. Bystrík Antalík
predmety: Tvorba práva, Klinika pomoci obetiam trestných činov

JUDr. Eva Bernáthová
predmety: Právna klinika pre komunity I - IV
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: bernathovap [at] gmail.com
profesionálny životopis

JUDr. Marián Cesnek
predmety: Energetické právo

JUDr. Lucia Čabová, LL.M.
predmety: Energetické právo

Mgr. Martin Giertl
predmety: Tvorba práva

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH
predmety: Základy komunikácie

Mgr. Kristína Jurišová
predmety: Kurz praktických zručností budúceho právnika, Kurz praktických zručností právnika, Právnické písanie

Mgr. Ján Kutan
predmety: Elektronizácia výkonu advokácie, Register partnerov verejného sektora
email: kutan [at] kutan.sk

PhDr. Katarína Miklošová
predmety: Diplomatický protokol, Právna rétorika
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: miklosovakatarina [at] gmail.com  
profesionálny životopis
publikačná činnosť

JUDr. Igor Ribár
predmety: Elektronizácia výkonu advokácie

JUDr. Hana Sopko, LL.M., RSc.
predmety: Realitné právo, Realitný obchod