Skočiť na hlavný obsah

Členovia ústavu

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
vedúca Ústavu klinického vzdelávania
predmety: Stáž - Najvyšší súd SR, Stáž - Najvyšší správny súd SR, Stáž - Úrad pre verejné obstarávanie, Stáž - Zvierací ombudsman (junior stáž), Stáž - Zvierací ombudsman (senior stáž)
miestnosť: 218
e-mail: inge.lanczova [at] gmail.com
            ingrid.lanczova [at] truni.sk
profesionálny životopis

 

Mgr. Bystrík Antalík
predmety: Tvorba práva, Klinika pomoci obetiam trestných činov

Mgr. Daniel Arbet
predmety: Blízky východ a medzinárodné právo
e-mail: daniel.arbet [at] yahoo.co.uk

JUDr. Eva Bernáthová (výučba v ZS)
predmety: Právna klinika pre komunity I - IV
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: bernathovap [at] gmail.com
profesionálny životopis

JUDr. Marián Cesnek (výučba v ZS)
predmety: Energetické právo

JUDr. Lucia Čabová, LL.M. (výučba v ZS)
predmety: Energetické právo

Mgr. Martin Giertl
predmety: Tvorba práva

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH
predmety: Základy komunikácie

JUDr. Kristína Jurišová, PhD.
predmety: Kurz praktických zručností budúceho právnika, Kurz praktických zručností právnika, Právnické písanie
e-mail: kristina.jurisova [at] truni.sk

Mgr. Ján Kutan (výučba v ZS)
predmety: Elektronizácia výkonu advokácie, Register partnerov verejného sektora
e-mail: kutan [at] kutan.sk

JUDr. Tímea Lazorčáková, PhD. (výučba v LS)
predmety: Klinika ľudských práv
e-mail: timea.lazorcakova [at] gmail.comtarget="_blank"

JUDr. Marek Maslák PhD. (výučba v ZS)
predmet: Pozemkové právo
e-mail: marek.maslak [at] truni.sk

PhDr. Katarína Miklošová
predmety: Diplomatický protokol, Právna rétorika
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: miklosovakatarina [at] gmail.com  
profesionálny životopis
publikačná činnosť

Mgr. Mária Milková (výučba v ZS)
predmety: Klinika občianskej spoločnosti

JUDr. Ing. Dominika Moravcová, MBA
predmety: International Private Law, European and Slovak Consumer Law

JUDr. Igor Ribár (výučba v ZS)
predmety: Elektronizácia výkonu advokácie

JUDr. Hana Sopko, LL.M., RSc.
predmety: Realitné právo, Realitný obchod

Mgr. Tomáš Tallo (výučba v ZS)
predmety: Prax firemného právnika
e-mail: tomas.tallo [at] gmail.com

____________________________________________________________________________

Sekretariát ústavu:

Mgr. Zuzana Svobodová

e-mail:  prf [at] truni.sk

číslo dverí: 207 (2. posch.)

tel. 033/5939 601