Skočiť na hlavný obsah

Profil Ústavu KV

Ústav klinického vzdelávania je organickou súčasťou štruktúry katedier a ústavov Právnickej fakulty TU v Trnave a podieľa sa na komplexnej príprave študentov v študijnom odbore „Právo“. Jeho poslaním je spolupôsobiť v rámci tejto prípravy na ich budúcu právnickú činnosť v oblastiach zasahujúcich do najrozmanitejších sfér spoločenských vzťahov. Ústav sa sústreďuje na oblasť spoločenskovedných predmetov, ktoré rozvíjajú schopnosti právnikov úspešne pracovať s ľuďmi a efektívne sa pohybovať vo sfére ekonomiky a právnych vzťahov.

V súčasnosti Ústav vyučuje nasledovné predmety: Diplomatický protokol, Tvorba práva, Kurz praktických zručností budúceho právnika, Kurz praktických zručností právnika, Právna rétorika, Základy komunikácie, Klinika pomoci obetiam trestných činov, Právna klinika pre komunity I, Právna klinika pre komunity II, Právna klinika pre komunity III, Právna klinika pre komunity IV, Realitné právo, Realitný obchod, Všeobecná ekonomická teória, Ekonomika pre právnikov, Základy manažmentu pre právnikov, Elektronizácia výkonu advokácie, Energetické právo, Stáž - Najvyšší súd SR, Stáž - Najvyšší správny súd SR, Stáž - Úrad pre verejné obstarávanie, Stáž - Zvierací ombudsman (junior stáž), Stáž - Zvierací ombudsman (senior stáž)