Skočiť na hlavný obsah

Vyučované predmety

Povinne voliteľné predmety:

Diplomatický protokol
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku

Tvorba práva
Informačný list

Právna klinika pre komunity I, II, III, IV
Informačný list PKK I, PKK II, PKK III, PKK IV
Zoznam tém seminárov PKKK I - IV
Podmienky absolvovania predmetu PKK I - IV

Základy komunikácie
Informačný list

Kurz praktických zručností právnika
Informačný list

Výberové predmety:

Blízky východ a medzinárodné právo
Informačný list il-blizky-vychod-a-medzinarodne-pravo.pdf

Elektronizácia výkonu advokácie
Informačný list Y
Informačný list YN

Energetické právo
Informačný list

Klinika pomoci obetiam trestných činov
Informačný list Y
Informačný list YN

Realitné právo
Informačný list

Realitný obchod
Informačný list Y
 
Klinika občianskej spoločnosti
 
Kurz praktických zručností budúceho právnika
Informačný list
 
Právna rétorika
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení pre denné štúdium a externé štúdium
Podmienky absolvovania predmetu pre denné štúdium a externé štúdium
Otázky na skúšku
 

Stáž - Najvyšší súd SR
Informačný list
Stáž - Najvyšší správny súd SR
Informačný list
Stáž - Úrad pre verejné obstarávanie
Informačný list
Stáž - Zvierací ombudsman (junior stáž)
Informačný list
Stáž - Zvierací ombudsman (senior stáž)
Informačný list

 

Erasmus students:

International Private Law

European and Slovak Consumer Law