Skočiť na hlavný obsah

Členovia Katedry SPPŽPaFP

Vedúci katedry

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: michal.maslen [at] truni.sk michalmaslen [at] yahoo.com

 

Sekretariát katedry

Katarína Cviková
miestnosť č. dverí: 107
tel. č. 033 / 59 39 612
e-mail: katarina.cvikova [at] truni.sk

 

Profesori

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
miestnosť č. dverí: 304
tel. č. 033 / 59 39 634
e-mail: sona.kosiciarova [at] truni.sk

profesijný životopis

VUPCH

 

Docenti

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: michal.maslen [at] truni.sk michalmaslen [at] yahoo.com

VUPCH

PP

 

Odborní asistenti

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: lubica.masarova [at] truni.sk

VUPCH

PP

 

Asistenti

Mgr. Petra Janeková (momentálne neprítomná)
miestnosť č. dverí: 305
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: petra.janekova [at] truni.sk

VUPCH

PP

 

Výskumní pracovníci

Ing. Jana Koprlová, PhD.
miestnosť č. dverí: 8
tel. č. 033 / 59 39 658
e-mail: jana.koprlova [at] truni.sk

VUPCH

PP

 

Externí členovia katedry

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.
e-mail: abel.brezno [at] gmail.com
JUDr. Michal Aláč, PhD.
e-mail: michal.alac [at] truni.sk
JUDr. Anita Filová
e-mail: filova.anita [at] gmail.com
JUDr. Radovan Hvizdoš
e-mail: radovan.hvizdos [at] nsud.sk
Mgr. Katarína Kremser, PhD.
e-mail: prochazkovakatka [at] gmail.com
JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
e-mail: venhartova [at] pks.sk