Skočiť na hlavný obsah

Podujatia

Plánované podujatia

 

Uskutočnené podujatia

Práca s judikatúrou - označovanie a vyhľadávanie súdnych rozhodnutí
Odborník z praxe a pedagóg na právnickej fakulte Vás prevedie problematikou označovania súdnych rozhodnutí a naučí Vás vyhľadávať súdne rozhodnutia v najpoužívanejších právnych informačných systémoch.
termín: 9. decembra 2021 od 17:00 hod.
hosť: Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., asistent sudcu Najvyšší súd Slovenskej republiky

 

 

Správne debaty s pani JUDr. Petrou Príbelskou, PhD.
termín: 18. novembra 2021 od 17:00 hod.
hosť: JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudkyňa Najvyššieho správneho súdu SR, členka Súdnej rady SR

 

Správne debaty s pani JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D.
termín: 5. mája 2021 od 17:00 hod.
hosť: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., sudkyňa Ústavného súdu ČR

 

Správne debaty s pani prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD.
termín: 28. apríla 2021 od 17:00 hod.
hosť: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv SR

 

Správne debaty s pánom JUDr. Mariánom Fečíkom
termín: 21. apríla 2021 od 17:00 hod.
hosť: JUDr. Marián Fečík, prokurátor Generálnej prokuratúry SR

 

Správne debaty s pani JUDr. Elenou Berthotyovou, PhD.
termín: 23. marca 2021 od 17:00 hod.
hosť: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu SR, členka Súdnej rady SR

 

 

Hmyz - potravina budúcnosti? (v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska)
termín: 1. marca 2022 od 15:45 hod.
hosť: Ing. Eva Ivanišová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Inovácie v potravinárskej výrobe (v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska)
Uznávaní odborníci z potravinárskej praxe nás previedli výrobou potravín v najväčšom potravinárskom podniku na Slovensku a ukázali nám aké najnovšie technológie sa využívajú v rámci výroby potravín.
termín: 6. decembra 2021 od 16:30 hod.
hostia: Marcela Schmidtová, TREXiMA Bratislava, spol. s r.o.
Jaroslav Žiak, manažér kvality Nestlé Slovensko s.r.o.

 

Od januára Slovensko zálohuje (v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska)
termín: 8. novembra 2021 od 16:30 hod.
hosť: Mgr. Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému

 

Éčka v potravinách (v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska)
termín: 23. apríla 2021 od 17:30 hod.
hostia: JUDr. Jana Venhartová, LL.M., výkonná riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
Ing. Eva Forrai, výkonná riaditeľka, Slovenský zväz spracovateľov mäsa
Mgr. Martin Venhart, PhD., člen predsedníctva, Slovenská akadémia vied

 

Dvojaká kvalita potravín (v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska)
termín: 26. marca 2021 od 17:30 hod.
hostia: prof. Ing. Dr. Jozef Golian
Ing. Jarmila Halgašová
Ing. Jaroslav Remža, PhD.
Ľubomír Tuchscher