Skočiť na hlavný obsah

Záverečné práce Katedry SPPZPaFP

Záverečné práce, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2023/2024
(obhajované v akademickom roku 2024/2025)

 

Vážené študentky, vážení študenti,

na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si môžete zapísať záverečnú prácu u nasledovných školiteľov:

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
  • 6 bakalárskych prác
  • 2 diplomové práce

Témy prác si študenti zapisujú cez MAIS.

 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
  • 4 bakalárske práce
  • 3 diplomové práce

Študenti si môžu dohodnúť vlastnú tému bakalárskej alebo diplomovej práce z oblasti správneho práva hmotného alebo práva životného prostredia.

Dohoda na téme práce je možná cez MS Teams. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred prostredníctvom e-mail: michalmaslen [at] yahoo.com.

 

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
  • 4 bakalárske práce
  • 3 diplomové práce

Študenti si môžu dohodnúť vlastnú tému bakalárskej práce z oblasti správneho práva hmotného, správneho práva procesného alebo daňového práva.

Dohoda na téme je možná cez MS Teams. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred prostredníctvom e-mail: Lmasarova [at] seznam.cz.

 

Mgr. Katarína Kremser, PhD.
  • 5 bakalárskych prác

Študenti si môžu dohodnúť vlastnú tému bakalárskej práce z oblasti správneho práva hmotného alebo územnej samosprávy.

Dohoda na téme práce je možná cez MS Teams. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred prostredníctvom e-mail: prochazkovakatka [at] gmail.com.

 

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
  • 6 bakalárskych prác
  • 2 diplomové práce

Študenti si môžu dohodnúť vlastnú tému bakalárskej práce z oblasti správneho práva procesného, stavebného práva verejného alebo potravinového práva.

Dohoda na téme práce je možná cez MS Teams. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred prostredníctvom e-mail: samuel.rybnikar [at] truni.sk.

 

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
  • 1 diplomová práca

Študenti si môžu dohodnúť vlastnú tému diplomovej práce z oblasti potravinového práva.

Dohoda na téme práce je možná cez MS Teams. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred prostredníctvom e-mail: venhartova [at] pks.sk.