Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vedenie diplomových prác - prof. Záhora

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám zverejniť zoznam študentov, ktorých diplomové práce budú školené pod vedením prof. Záhoru.

Zoznam tém DP - prof. Záhora