Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konferencia Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,
dovoľte nám pozvať Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu, „Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, ktorú organizuje Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a ktorá sa bude konať v piatok dňa 12. apríla 2019 v Bratislave, v hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Rybné námestie č. 1. 
Svoju pasívnu účasť nahláste vopred e-mailom na adresu martina.gajdosova@truni.sk, prosím.
Program konferencie: 
http://iuridica.truni.sk/oznamy-katedry/medzinarodna-vedecka-konferencia-sloboda-zdruzovania-verejnopravne-sukromnopravne

Pozvánku a program podujatia si môžete stiahnuť tu.