Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rozvrh denného a externého štúdia v letnom semestri

 

Vážení študenti,

 

rozvrh na letný semester je zverejnený na web stránke v sekcii štúdium / rozvrh.