Skočiť na hlavný obsah

Rozvrh hodín

Zimný semester akad. roka 2022/2023:   

Bakalársky študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník - predbežný rozvrh na ZS
2. ročník - predbežný rozvrh na ZS
3. ročník - predbežný rozvrh na ZS

Externá forma štúdia
1. ročník - predbežný rozvrh na ZS
2. ročník - predbežný rozvrh na ZS
3. ročník - predbežný rozvrh na ZS
4. ročník - predbežný rozvrh na ZS

Magisterský študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník - predbežný rozvrh na ZS
2. ročník - predbežný rozvrh na ZS

Externá forma štúdia
1. ročník - predbežný rozvrh na ZS
2. ročník - predbežný rozvrh na ZS
3. ročník - predbežný rozvrh na ZS

Pozn.: Podrobné rozdelenie študentov do skupín nájdete v systéme MAIS.

 

Rozvrh pre študentov 1. - 4. ročníka doktorandského štúdia v letnom semestri akademického roka 2021/2022:
1. - 4. ročník