Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rozvrh hodín

Letný semester: 

Bakalársky študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník
2. ročník
3. ročník

Externá forma štúdia
1. ročník - zmena (1.3.2021)
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Magisterský študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník
2. ročník

Externá forma štúdia
1. ročník
2. ročník
3. ročník

Pozn.: Podrobné rozdelenie študentov do skupín nájdete v systéme MAIS.

 

Rozvrh pre študentov 1. - 4. ročníka doktorandského štúdia v letnom semestri akademického roka 2020/21:
1. - 4. ročník