Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študijné oddelenie

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok:   9.00 – 11.00
Utorok:     13.00 – 15.00
Streda:       9.00 – 11.00
Štvrtok:      9.00 – 11.00
Piatok       13.00 – 15.00

Telefonické informácie len počas úradných hodín


Mgr. Andrea Mašková - vedúca študijného oddelenia
andrea.maskova@truni.sk
tel. č.:   033/5939-614
Odborná referentka pre:
1. ročník externé bakalárske štúdium
2. ročník externé bakalárske štúdium
3.  ročník externé bakalárske štúdium
1. ročník externé magisterské štúdium
2. ročník externé magisterské štúdium
3. ročník externé magisterské štúdium

Alžbeta Drgoňová
alzbeta.drgonova@truni.sk
tel. č.:  033/5939-606
Odborná referentka pre:
2. ročník denné magisterské štúdium
doktorandské štúdium

Ing. Zuzana Lukačovičová
zuzana.lukacovicova@truni.sk
tel. č.: 033/5939-617
Odborná referentka pre:
1. ročník denné bakalárske štúdium
3. ročník denné bakalárske štúdium
4. ročník externé bakalárske štúdium
Sociálne a motivačné štipendiá

Oľga Sedláková
olga.sedlakova@truni.sk
tel. č.: 033/5939-618
Odborná referentka pre:
2. ročník denné bakalárske štúdium
1. ročník denné magisterské štúdium
Sociálne štipendiá