Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študijné oddelenie

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok:  9.00 – 11.00
Utorok:     13.00 – 15.00
Streda:       9.00 – 11.00
Štvrtok:      9.00 – 11.00
Piatok       13.00 – 15.00

Telefonické informácie len počas úradných hodín


Mgr. Andrea Mašková - vedúca študijného oddelenia
andrea.maskova@truni.sk
tel. č.:   033/5939-614
Odborná referentka pre:
1. ročník externé bakalárske štúdium
2. ročník externé bakalárske štúdium
1. ročník externé magisterské štúdium
2. ročník externé magisterské štúdium

Alžbeta Drgoňová
alzbeta.drgonova@truni.sk
tel. č.:  033/5939-606
Odborná referentka pre:
1. ročník denné magisterské štúdium
doktorandské štúdium

Ing. Zuzana Lukačovičová
zuzana.lukacovicova@truni.sk
tel. č.: 033/5939-617
Odborná referentka pre:
2. ročník denné bakalárske štúdium
2. ročník denné magisterské štúdium
3. ročník externé bakalárske štúdium
Sociálne a motivačné štipendiá

Oľga Sedláková
olga.sedlakova@truni.sk
tel. č.: 033/5939-618
Odborná referentka pre:
1. ročník denné bakalárske štúdium
3. ročník denné bakalárske štúdium
3. ročník externé magisterské štúdium
Sociálne štipendiá