Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Študijné oddelenie

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok: 9,00 – 12,00
Utorok: 13,00 – 15,00
Streda: 9,00 – 12,00
Štvrrok: 13,00 – 15,00
Piatok: 9,00 – 12,00 - 13,00 – 15,00


Mgr. Andrea Mašková - vedúca študijného oddelenia (v súčasnosti na materskej dovolenke)
andrea.maskova@truni.sk
tel. č.:   033/5939-614

Alžbeta Drgoňová
alzbeta.drgonova@truni.sk
tel. č.:  033/5939-606
Odborná referentka pre:
2. rok denné bakalárske štúdium
2. rok externé bakalárske štúdium
doktorandské štúdium

Ing. Zuzana Lukačovičová - poverená zastupovaním vedúcej študijného oddelenia
zuzana.lukacovicova@truni.sk
tel. č.: 033/5939-617
Odborná referentka pre:
3. rok denné bakalárske štúdium
2. rok denné magisterské štúdium
1. rok externé bakalárske štúdium
2. rok externé magisterské štúdium
Sociálne a motivačné štipendiá

Oľga Sedláková
olga.sedlakova@truni.sk
tel. č.: 033/5939-618
Odborná referentka pre:
1. rok denné bakalárske štúdium
1. rok denné magisterské štúdium
3. rok externé bakalárske štúdium
1. rok externé magisterské štúdium
Sociálne štipendiá