Skočiť na hlavný obsah

Študijné oddelenie

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok                    9.00 – 11.00
Utorok                      13.00 – 15.00
Streda                        9.00 – 11.00
Štvrtok                        9.00 – 11.00
Piatok                        13.00 – 15.00

Telefonické informácie len počas úradných hodín

V rámci ochrany zdravia prosíme uprednostniť mailovú komunikáciu

 

Mgr. Andrea Mašková – vedúca študijného oddelenia

andrea.maskova [at] truni.sk        tel.č.: 033/5939-614

odborná referentka pre:

  1. ročník externé bakalárske štúdium
  2. ročník externé bakalárske štúdium
  3. ročník externé bakalárske štúdium
  4. ročník externé bakalárske štúdium
 

  1. ročník externé magisterské štúdium
  2. ročník externé magisterské štúdium
  3. ročník externé magisterské štúdium

 

Ing. Miroslava Bošnáková

miroslava.bosnakova [at] truni.sk       tel.č.: 033/5939-606

odborná referentka pre:

   2. ročník denné bakalárske štúdium

   doktorandské štúdium

 

Ing. Zuzana Lukačovičová - dlhodobo PN

zastupuje:

Mgr. Andrea Mašková – vedúca študijného oddelenia

andrea.maskova [at] truni.sk        tel.č.: 033/5939-614

odborná referentka pre:

   3. ročník denné bakalárske štúdium
   2. ročník denné magisterské štúdium
   
   Sociálne, tehotenské a motivačné štipendiá

 

Oľga Sedláková

olga.sedlakova [at] truni.sk      tel.č.: 033/5939-618

odborná referentka pre:

   1. ročník denné bakalárske štúdium
   1. ročník denné magisterské štúdium

   Sociálne štipendiá, tehotenské štipendiá a ubytovanie