Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študijné oddelenie

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok                    9.00 – 11.00
Utorok                      13.00 – 15.00
Streda                        9.00 – 11.00
Štvrtok                        9.00 – 11.00
Piatok                        13.00 – 15.00

Telefonické informácie len počas úradných hodín

 

Mgr. Andrea Mašková – vedúca študijného oddelenia

andrea.maskova@truni.sk        tel.č.: 033/5939-614

odborná referentka pre:

  1. ročník externé bakalárske štúdium
  2. ročník externé bakalárske štúdium
  3. ročník externé bakalárske štúdium
  4. ročník externé bakalárske štúdium
  1. ročník externé magisterské štúdium
  2. ročník externé magisterské štúdium

 

Alžbeta Drgoňová

alzbeta.drgonova@truni.sk       tel.č.: 033/5939-606

odborná referentka pre:

   1. ročník denné bakalárske štúdium

   doktorandské štúdium

 

Ing. Zuzana Lukačovičová

zuzana.lukacovicova@truni.sk    tel.č.: 033/5939-617

odborná referentka pre:

   2. ročník denné bakalárske štúdium
   1. ročník denné magisterské štúdium
   1. ročník externé magisterské štúdium

   Sociálne a motivačné štipendiá

 

Oľga Sedláková

olga.sedlakova@truni.sk      tel.č.: 033/5939-618

odborná referentka pre:

   3. ročník denné bakalárske štúdium
   2. ročník denné magisterské štúdium

   Sociálne štipendiá a ubytovanie