Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Štúdium v zahraničí

Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania, programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce.
 
Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:
1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, na ktorú sú určené dve tretiny rozpočtu,
2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, na ktoré je určených asi 28% rozpočtu,
3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti, ktoré budú podporovať asi 4% rozpočtu.
 
Programu sa môžu zúčasniť študenti a študentky a taktiež pedagógovia, pedagogičky, pracovníci a pracovníčky našej fakulty.
Bližšie informácie tiež na: http://www.truni.sk/sk/erasmus-2