Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Referát pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť
Daniela Brestovanská
Tel.: +421 33/5939 605
č. dverí: 108
e-mail: daniela.brestovanska@truni.sk

Kollárova 10
Trnava

Referát pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty
Ing. Zita Gajová
Tel.: +421 33/5939 612
č. dverí: 107
e-mail: zita.gajova@truni.sk

Kollárova 10
Trnava