Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Referát pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť
Daniela Brestovanská
Tel.: +421 33/5939 605
č. dverí: 108
e-mail: daniela.brestovanska@truni.sk

Kollárova 10
Trnava

 

Referát pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty
Martina Miškolciová
Tel.: +421 33/5939 625
č. dverí: 203
e-mail: martina.miskolciova@truni.sk

Kollárova 10
Trnava