Skočiť na hlavný obsah

Študenti - dotazníkové prieskumy

Vyhodnotenie predmetovej ankety za zimný semester AR 2023/2024 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie predmetovej ankety za letný semester AR 2022/2023 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov v akademickom roku 2022/2023“ - Vyjadrenia fakulty

Vyhodnotenie predmetovej ankety za zimný semester AR 2022/2023 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie predmetovej ankety za letný semester AR 2021/2022 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie predmetovej ankety za zimný semester AR 2021/2022 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie predmetovej ankety za letný semester AR 2020/2021 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov v akademickom roku 2020/2021“

Vyhodnotenie predmetovej ankety za zimný semester AR 2020/2021 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnym vybavením v akademickom roku 2019/2020“

Vyhodnotenie predmetovej ankety za letný semester AR 2019/2020 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie predmetovej ankety za zimný semester AR 2019/2020 - Vyjadrenia katedier a ústavov

Vyhodnotenie ankety k materiálnym, technickým a informačným zdrojom (LS 2018/2019)

Vyhodnotenie ankety o kvalite výučby (LS 2018/2019)

Vyhodnotenie predmetovej ankety (LS 2018/2019)

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby - predmetová anketa zimný semester 2018/2019

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby - predmetová anketa letný semester 2017/2018

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby - predmetová anketa zimný semester 2017/2018

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby 2016/2017

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby - predmetová anketa letný semester 2016/2017

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby - predmetová anketa zimný semester 2016/2017

Vyhodnotenie predmetovej ankety (LS 2015/2016)

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby - predmetová anketa zimný semester 2015/2016

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou výučby 2013/2014

 

Dotazník spokojnosti študentov s kvalitou materialnych, technických a informačných zdrojov 2016/2017

Dotazník pedagogického výkonu učiteľa 2013/2014

 

Dotazník - doktorandské štúdium za rok 2021 - stanovisko vedenia PF TU

Dotazník - doktorandské štúdium za rok 2021