Skočiť na hlavný obsah

Habilitačné a inauguračné konanie

Odbor HIK občianske právo
Odbor HIK pracovné právo
Odbor HIK teória a dejiny štátu a práva
Odbor HIK trestné právo

 

Odbor HIK občianske právo

Opis odboru HIK občianske právo (SJ a AJ)

Rada odboru HIK občianske právo (tu)

Osoby zodpovedné za rozvoj odboru HIK občianske právo:
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (VUPCH)
prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (VUPCH)
doc. JUDr. Peter Varga, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (VUPCH)

Výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu) a hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania odborov HIK
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – odborová rada, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Odbor HIK pracovné právo

Opis odboru HIK pracovné právo (tu a tu)

Rada odboru HIK pracovné právo (tu)

Osoby zodpovedné za rozvoj odboru HIK pracovné právo:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (VUPCH)
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. (VUPCH)
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. (VUPCH)

Výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu) a hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania odborov HIK
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – odborová rada, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Odbor HIK teória a dejiny štátu a práva

Opis odboru HIK teória a dejiny štátu a práva (tu a tu)

Rada odboru HIK teória a dejiny štátu a práva (tu)

Osoby zodpovedné za rozvoj odboru HIK teória a dejiny štátu a práva:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (VUPCH)
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. (VUPCH)
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., PhD. (VUPCH)

Výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu) a hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania odborov HIK
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – odborová rada, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Odbor HIK trestné právo

Opis odboru HIK trestné právo (tu a tu)

Rada odboru HIK trestné právo (tu)

Osoby zodpovedné za rozvoj odboru HIK trestné právo
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. (VUPCH)
prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. (VUPCH)
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. (VUPCH)

Výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu) a hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania odborov HIK
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – odborová rada, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Základný predpis

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach (schválená 17.1.2022, platná a účinná dňom zverejnenia na úradnej výveske)
Dodatok č. 1 k Smernici rektora TU o HIK zo dňa 17. 1. 2022 (účinný od 6.12.2022)