Skočiť na hlavný obsah

Študijné programy

Bakalársky a magisterský študijný program
Doktorandský študijný program občianske právo
Doktorandský študijný program pracovné právo
Doktorandský študijný program teória a dejiny štátu a práva
Doktorandský študijný program trestné právo

 

BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM – denné a externé štúdium

Študijné programy - opisy
Študijné programy – odporúčané študijné plány

Programová rada
Spoločná programová rada TU v Trnave, Právnickej fakulty

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (VUPCH)

Osoby spoluzodpovedné za ŠP a výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu)

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania študijných programov
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – spoločná programová rada, akademický senát, vedecká rada – Uznesenia:
Bc - dĺžka štúdia zo zákona, Bc - úprava, Bc - zosúladenie
Mgr - dĺžka štúdia zo zákona, Mgr - úprava, Mgr - zosúladenie

 

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijné programy - opisy
Študijné programy – odporúčané študijné plány

Doktorandský študijný program OBČIANSKE PRÁVO - denné a externé štúdium

Odborová rada pre doktorandský študijný program občianske právo (tu)

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (VUPCH)

Osoby spoluzodpovedné za ŠP a výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu)

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania študijných programov
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – spoločná programová rada, akademický senát, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Doktorandský študijný program PRACOVNÉ PRÁVO - denné a externé štúdium

Odborová rada pre doktorandský študijný program pracovné právo (tu)

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (VUPCH)

Osoby spoluzodpovedné za ŠP a výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu)

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania študijných programov
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – spoločná programová rada, akademický senát, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Doktorandský študijný program TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA - externé štúdium (SJ/AJ)

Odborová rada pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu a práva (tu)

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (VUPCH)

Osoby spoluzodpovedné za ŠP a výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu)

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania študijných programov
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu a tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – spoločná programová rada, akademický senát, vedecká rada – Uznesenia (tu a tu)

 

Doktorandský študijný program TRESTNÉ PRÁVO - denné a externé štúdium

Odborová rada pre doktorandský študijný program trestné právo (tu)

Osoba zodpovedná za študijný program:
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. (VUPCH)

Osoby spoluzodpovedné za ŠP a výstupy tvorivej činnosti (VTC) (tu)

Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti (tu)

Proces schvaľovania a posudzovania študijných programov
Trnavská univerzita v Trnave – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (tu) – Uznesenia (tu)

TU v Trnave, Právnická fakulta – spoločná programová rada, akademický senát, vedecká rada – Uznesenia (tu)

 

Základný predpis
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave