Skočiť na hlavný obsah

Absolventi - dotazníkové prieskumy

Absolventský dotazník - 2022/2023 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2022/2023 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník – Absolventi 2020/2021 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – stanovisko Vedenia PF TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2020/2021 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2021/2022 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2021/2022 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník – Absolventi 2019/2020 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – stanovisko Vedenia PF TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2019/2020 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník (doktorandi) - 2021/2022 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník (doktorandi) – Absolventi 2021/2022 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2020/2021 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2020/2021 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník – Absolventi 2018/2019 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – stanovisko Vedenia PF TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2018/2019 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2017/2018 a 2019/2020 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2019/2020 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník – Absolventi 2017/2018 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2018/2019 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník - 2018/2019 - vyhodnotenie

Absolventský dotazník – 2 roky po ukončení štúdia – stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – 2 roky po ukončení štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2016/2017 a 2017/2018 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník - 2016/2017 - vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2016/2017 - slovné vyhodnotenie

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi - 2015/2016 - vyhodnotenie

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi - 2013/2014 - vyhodnotenie