Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Výberové konanie pre študentskú mobilitu

- výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2020/2021

- doplňujúce výberové konanie pre stáže v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

 

Bližšie info:   http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-studentov