Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
22.12.2022

1. miesto za kvalitu vedeckej činnosti v oblasti "Právne vedy"

Profil kvality vedeckej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol ohodnotený ako najlepší v oblasti ,,Právne vedy´´ na Slovensku
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorému sa po prvýkrát podrobili všetky slovenské vysoké školy a SAV v oblastiach, v ktorých vykonávajú výskum, vývoj, či inú tvorivú činnosť.
Profil kvality vedeckej činnosti našej Právnickej fakulty bol nezávislou hodnotiteľskou komisiou zloženou výlučne zo zahraničných odborníkov ohodnotený najvyššie zo všetkých inštitúcií, vykonávajúcich výskum v oblasti Právne vedy.
Presne 80% publikačných výstupov zaradila hodnotiteľská komisia do najvyšších kategórií medzinárodnej (44%), významnej medzinárodnej (28%) a dokonca svetovej kvality (8%).
Publikačné výstupy boli hodnotené z hľadiska ich originality (ako výstup prispieva k porozumeniu, znalostiam a tvorivej činnosti v príslušnej oblasti výskumu), významnosti (ako výstup ovplyvnil alebo má potenciál ovplyvniť poznanie a vedecké myslenie) a rigoróznosti (ako výstup demonštruje intelektuálnu súvislosť a integritu).