Skočiť na hlavný obsah
Admin WEB
06.12.2023

Esejistická súťaž do apríla 2024

cena

Vyhlásili sme štvrtý ročník celouniverzitnej esejistickej súťaže na tému:

S umelou inteligenciou INTELIGENTNE: Esej o AI, jej regulácii a etickom využívaní

Kto bol profesor Blaho a čo znamená názov súťaže?

Emeritný rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., bol brilantným rétorom s veľkým zmyslom pre humor a precízne vyjadrovanie sa. Pri pomenovaní tejto súťaže preto padla voľba na latinský slovný zvrat Cum grano salis, ktorého doslovný preklad znie „so zrnkom soli".

Ako prvý použil tento zvrat rímsky polyhistor Gaius Plinius Secundus (Plinius Starší) vo svojom diele ,,O prírode" pri popise udalosti, ako sa Pompeius zmocnil Mithridatovho paláca a našiel v ňom tajný recept na ochranu proti účinkom jedu, ktorý sa mal zarobiť so zrnkom soli. Dnes sa tento frazeologizmus používa najmä vo význame ,,s nadhľadom, kriticky."

Prečo vyhlásime výsledky práve 12. mája?

12. mája 1635 kardinál Peter Pázmaň vydal zakladaciu listinu Trnavskej univerzity.

Kto sa môže zúčastniť súťaže?

Študenti bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave.

Odoslaním eseje autor/ka udeľuje súhlas, aby Právnická fakulta TU, vyhlasovateľ súťaže, v prípade, že sa tak rozhodne, jeho dielo publikovala na svojom webovom sídle a ďalej šírila. Takéto použitie sa uskutočňuje bez nároku na honorár. Súčasne čestne prehlasuje, že esej vypracoval/a samostatne, s použitím literatúry a zdrojov, ktoré v nej uvádza.