Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
12.12.2022

Odovzdávanie záverečných prác

Vážené študentky, vážení študenti,
 
 
* Záverečné práce je možné tlačiť obojstranne.
 
 
Prácu je možné odovzdať ktorejkoľvek p. sekretárke, tzn. nie je nutné odovzdávať prácu napísanú na určitej katedre len p. sekretárke tejto katedry.
 
Protokol o kontrole originality nie je potrebné tlačiť celý, stačí po "plain text".