Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
08.09.2023

Rímskoprávny moot court

Celoslovenský simulovaný súdny spor z rímskeho práva sa uskutoční prezenčne, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 23.4.2024.

Informácie TU.