Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
14.06.2024

Zápis tém záverečných prác v ak. roku 2024/2025

Zápis tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2024/2025 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2025/2026
 
Vážené študentky, vážení študenti,
 
Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 3/2024 k zápisu tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2024/2025 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2025/2026 je dostupný TU
 
Tiež Vám dávame do pozornosti predpisy upravujúce záverečné práce: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace
 
Osobitne dávame do pozornosti termíny obsiahnuté v Harmonograme konzultácií a vypracovania bakalárskej a diplomovej práce (príloha č. 2 k Usmerneniu), ktoré je nutné pri vypracovávaní záverečnej práce dodržať. Na Harmonogram nadväzujú predmety Bakalárska práca a Diplomová práca.
 
Prípadné otázky môžete adresovať na mailovú adresu inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1" target="_blank" alebo sa môžete obrátiť na študijné oddelenie.