Skočiť na hlavný obsah

Členovia Katedry RaCP

Vedúca katedry
doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
miestnosť:106, telefón: 033/59 39 620
e-mail: v.klenova [at] gmail.com
 
Sekretariát katedry
Katarína Cviková
miestnosť:107, telefón: 033/59 39 612
e-mail: katarina.cvikova [at] truni.sk
 
 
Členovia katedry
 

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: stefanzemanpftu [at] gmail.com

curriculum vitae (EN)

 
 
Roman Debnár
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: roman.debnar [at] tvu.sk
 
Adam Konušik
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: adam.konusik [at] tvu.sk
 
Juraj Letovanec
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: juraj.letovanec [at] tvu.sk
 
Bc. Timotej Práznovský
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: timotej.praznovsky [at] tvu.sk