Skočiť na hlavný obsah

ETICKÝ KÓDEX

Právnická fakulta v súčasnosti pracuje na príprave fakultného etického kódexu.
Metodológia prístupu k príprave kódexu je dostupná v spracovaní článku v Ročenke Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dostupnom na http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf.

Článok TU (pdf)

 

V súčasnosti prebieha fáza vypĺňania a vyhodnocovania dotazníkov študentmi, študentkami a vyučujúcimi. Následne sa uskutočnia diskusie o etickom kódexe, jeho podobe a vynucovacích mechanizmoch.

V priebehu marca až apríla sa predpokladá prerokovanie a schválenie etického kódexu orgánmi fakultnej samosprávy.

 

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave - PDF

Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave - PDF

                                                                                                                                  Zverejnené dňa 8.1.2021