Skočiť na hlavný obsah

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF TU

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF TU

Vážené členky a vážení členovia študentskej časti akademickej obce fakulty,

vzhľadom na zánik mandátov dvoch členov študentskej časti Akademického senátu fakulty

vyhlasujem

doplňujúce voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

na miesta:

  • jedného zástupcu spomedzi študentov bakalárskeho študijného programu v dennej forme a
  • jedného zástupcu spomedzi študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu v externej forme

Doplňujúce voľby sa uskutočnia

v dňoch 13. – 15. októbra 2022

v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.

v miestnosť č. 2 (tzv. Malá zasadačka) v budove PF TU na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave

Návrhy kandidátov do AS PF TU do študentskej časti senátu fakulty je potrebné doručiť spolu s písomným súhlasom kandidáta predsedovi volebnej komisie, Mgr. Bc. Martinovi Bullovi, PhD., prostredníctvom sekretárky senátu fakulty Mgr. Anny Kollárovej najneskôr do 6. októbra 2022 do 15.00 hod. (Právnická fakulta TU, Kollárova 10, sekretariát, č. dv. 207).

Vyhlásenie volieb nájdete TU.

Zoznam členov volebnej komisie nájdete TU.

Zásady volieb do AS PF TU, ktoré stanovujú o.i. náležitosti návrhu na kandidáta (čl. 6 ods. 2), nájdete TU.

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof.

predsedníčka senátu

dátum udalosti:
13. október, 2022
udalosť končí:
15. október, 2022