Skočiť na hlavný obsah

Predmetová anketa

Predmetová anketa

Milé študentky, milí študenti,

zapojte sa do dotazníkového prieskumu zameraného na hodnotenie predmetov vyučovaných v letnom semestri (MAIS, 13. 05. 2024 – 30. 06. 2024)

a prieskumu „Spokojnosť študentov s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov“ (MAIS 13. 05. 2024 – 30. 06. 2024).

Zvyšujte s nami kvalitu našej fakulty :)

dátum udalosti:
30. jún, 2024
udalosť končí:
30. jún, 2024