Skočiť na hlavný obsah

Súčasné výzvy modernej advokácie

Vážené študentky, vážení študenti, vážení hostia,
pozývame Vás na diskusné stretnutie s p. predsedom Slovenskej advokátskej komory, p. podpredsedníčkou SAK a regionálnym zástupcom SAK pre Trnavský kraj.

Diskutovať bude možné o širokom spektre otázok, napr. o trhu s právnymi službami, o vplyve umelej inteligencie na právne služby, o spolupráci s AK počas štúdia a i.

Účasť je možná aj online cez MS Teams:

Tím: Súčasné výzvy modernej advokácie.
Kód tímu: 0hx7q3o

Link na podujatie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeyo_qq1Pk-a8PbG_PB7c_VKfmKrW6r1O4Yqq3dfKzM01%40thread.tacv2/1708117321072?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%228a556b15-3044-4545-8885-989ee82a93dd%22%7d

Tešíme sa na Vašu účasť.

Súčasné výzvy modernej advokácie
Diskusné stretnutie so SAK
dátum udalosti:
06. marec, 2024
udalosť končí:
06. marec, 2024