Skočiť na hlavný obsah

Medzinárodné právo súkromné a procesné 19. 9. 2023

Milé kolegyne, milí kolegovia,

s výnimkou cvičení skupiny č. 5 (od 15:45) sa cvičenia ostatných skupín v prvý týždeň výučby (t.j. 19. 9. 2023) neuskutočnia. Rovnako sa neuskutoční ani výučba predmetu Introduction to Private International Law.

Prednáška vo štvrtok (21. 9. 2023) sa uskutoční formou komentovanej prezentácie, ktorú už teraz nájdete v Moodle.

Ďakujem za porozumenie a prajem pevné zdravie!

Martin Bulla