Skočiť na hlavný obsah

Obhajoby diplomových prác - aktuálny vývoj situácie

Vážení študenti, diplomanti,

vzhľadom k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 rušíme termín obhajob diplomových prác, ktoré sa mali uskutočniť dňa 13.5.2020.

Náhradný termín obhajob diplomových prác sa predpokladá v mesiacoch máj – jún 2020, pričom presný dátum konania bude oznámený bezodkladne po stabilizácii aktuálnej situácie, najmenej 15 dní pred ich konaním.

ÚPDVaIT