Skočiť na hlavný obsah

Témy diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne od 16.11.2020 do 4.12.2020 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť šesť (6) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín na platforme MS Teams. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému, budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT