Skočiť na hlavný obsah

Ústne skúšky na Katedre trestného práva a kriminológie

Ústne skúšky z predmetov vyučovaných na Katedre trestného práva a kriminológie budú prebiehať primárne prezenčnou formou a to v miestnosti, ktorá je uvedená pri termíne v Maise. Ústne skúšky budú prebiehať cez MST len vo výnimočných prípadoch, pričom v takomto prípade je vždy v popiske skúšky v Maise uvedené, že skúška prebieha cez MST